Stäng

Nordic KidsWear AB Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. I vår policy för behandling av personuppgifter beskrivs bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss.

Personuppgiftsansvarig

Nordic KidsWear AB 556675- 5772, Västra Finnbodavägen 2, 131 30 NACKA är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på Nordic KidsWear. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att Nordic KidsWears behandling sker enligt gällande lagstiftning.

 

1) För att kunna hantera beställningar/köp

Personuppgifter behandlas för att:

 • Leverera en beställd/köpt produkt eller tjänst (inklusive avisering om leverans eller kontakter rörande leverans).
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Hantera betalningar (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas).
 • Adresskontroll mot externa källor
 • Hantera retur, reklamation- och garantiärenden.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Betalinformation (t ex transaktionsreferens, transaktionstidpunkt, kortnummer).
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Betalningshistorik
 • Orderinformation, t ex vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till annan adress.

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal 

 

2) För att kunna marknadsföra produkter och tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

 • Skicka direktmarknadsföring via e-post, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Uppgifter om genomförda köp.

Laglig grund:

Oregistrerad kund - berättigat intresse.

Mottagare av nyhetsbrev och besökare på webbplats - berättigat intresse.

Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna marknadsföra produkter och tjänster.

 

3) För att kunna genomföra och hantera deltagande i tävlingar och event

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med deltagare som deltar i en tävling.
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Utse vinnare och förmedla vinster.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Personnummer eller ålder.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Uppgifter lämnade i tävlingsbidrag.

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att kunna tillgodose ditt och vårt intresse av att genomföra och hantera tävlingar och event.

 

4) För att kunna hantera kundtjänstärenden

Personuppgifter behandlas för att:

 • Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier).
 • Kunna göra identifikation.
 • Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support).

De kategorier av personuppgifter som behandlas är :

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Din korrespondens
 • Uppgift om köptidpunkt, köpställe, felet/klagomålet på produkt.
 • Tekniska uppgifter om din utrustning som är nödvändig för supportärenden.
 • Personnummer

Laglig grund: Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att tillgodose ditt och vårt intresse av att kunna hantera kundtjänstärenden.

 

Delning och överföring av personuppgifter

Personuppgifter kan också komma att överföras för nödvändig behandling till andra företag som Nordic KidsWear samarbetar med t ex när det gäller marknadsföring, mediebyråer, distribution och transporter, betallösningar och IT-tjänster. När dina personuppgifter delas med Nordic KidsWear partners ska uppgifterna behandlas enligt Nordic KidsWear instruktioner och för Nordic KidsWear räkning, samt endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka Nordic KidsWear har samlat in informationen.

Nordic KidsWear kan lämna ut personuppgifter till företag som erbjuder betalningslösningar (t ex betaltjänstleverantörer och banker) och företag som ombesörjer allmänna varutransporter (t ex logistikföretag och speditörer). I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA. All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.

 

Lagring av personuppgifter

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. I marknadsföringssyfte används inte information om köptransaktioner som är äldre än 3 år. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

 

Dina rättigheter och val

Rätt till tillgång: Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta Nordic KidsWear som skickar dig dina personuppgifter via e-post.

Rätt till rättelse: Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter. 

Rätt till radering: Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Nordic KidsWear med undantag av följande situationer

 • Du har ett pågående ärende med kundservice
 • Du har en pågående order som ännu inte har skickats eller delvis har skickats
 • Du har en obetald skuld hos Nordic KidsWear, oberoende av betalningsmetod
 • Om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Rätt till begränsning: Du har rätt att kräva att Nordic KidsWear begränsar hanteringen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga måste Nordic KidsWear begränsa all  hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.
Om behandlingen av personuppgifterna strider mot lagen kan du motsätta dig att personuppgifterna raderas och istället begära begränsning av användningen av dina personuppgifter
Om Nordic KidsWear inte längre behöver personuppgifterna men det krävs för att du ska kunna försvara dig mot rättsliga anspråk.

 

Om cookies

Personuppgifter kan samlas in när du använder isbjornofsweden.com och då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på isbjornofsweden.com där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Detta kan vara användning av t ex cookies.

 

Vad är en cookie?

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en textfil under en längre tid, men har ett utgångsdatum. Denna cookie syftar till att exempelvis tala om för dig vad som är nytt sedan senaste besöket. Den andra typen av cookie är en så kallad sessionscookie, som saknar utgångsdatum. Textfilen sparas temporärt så länge som du är inne och surfar på en sida, och hjälper exempelvis till med att hålla reda på vilket språk som du vill använda dig av. Så snart som webbläsaren stängs ner raderas också textfilen.

 

Varför använder vi oss av cookies?

På isbjornofsweden.com använder vi cookies för att exempelvis hålla reda på vilka varor som du har lagt i din varukorg. Vi använder även cookies för att få fram webbstatistik. Denna statistik behöver vi för att vidareutveckla isbjornofsweden.com. Informationen är inte tillgänglig för andra parter än Nordic KidsWear AB.

För att kunna använda isbjornofsweden.com fullt ut måste du acceptera cookies, och det gör du genom din webbläsares inställningar. Vill du inte acceptera cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Detta innebär dock att isbjornofsweden.com inte kommer att fungera som avsett.

 

Hantering av personnummer

Vi behandlar bara ditt personnummer när det är klart motiverat med hänsyn till ändamålet, nödvändigt för säker identifiering eller om det finns annat beaktansvärt skäl. I de fall där det är tillräckligt, använder vi istället ditt kundnummer för att minimera användningen av personnummer i så stor utsträckning som möjligt.

 

Klagomål

Om du anser att Nordic KidsWear behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

 

Kontaktuppgifter

Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud på Telefonnummer: 08-570 319 18

Uppdateringar till vårt integritetsmeddelande
Vi kan behöva uppdatera vårt integritetsmeddelande. Den senaste versionen av integritetsmeddelandet finns alltid tillgängligt på vår webbplats. Vi meddelar dig om eventuella väsentliga förändringar i integritetsmeddelandet, exempelvis syftet med användningen av dina personuppgifter, ombudets identitet eller dina rättigheter.

Din kundvagn

Varukorgen är tom
0 artiklar $0
Till kassan

Kom ihåg att ta hand om dina produkter